CARTUCHO PINK - DX100 JP
CARTUCHO AZULCELESTE - DX100 JP
CARTUCHO AMARELO - DX100 JP
CARTUCHO MAGENTA - DX100 JP
CARTUCHO BLACK - DX100 JP
CARTUCHO CYAN - DX100 JP